OfficeXpert jogi nyilatkozata

A www.officexpert.hu  címen elérhető honlapot Erdős László EV ( 6800 Hódmezővásárhely, Tisza István utca 3.) üzemelteti.

A www.officexpert.hu honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak.

Az írásokban szereplő információk általános jellegűek és folyamatosan változhatnak, illetve az egyes témákkal kapcsolatos jogforrások sok esetben különböző értelmezéseket és eltérő alkalmazási gyakorlatot tesznek lehetővé, ezért a közölt információk egyedi esetekben való felhasználása előtt célszerű kikérni szakértő véleményét.
Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az adókockázatot.

A honlapon megtalálható információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja fel.
Az írások készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, mindazonáltal az anyagunkban esetlegesen szereplő elírásokért, valamint az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Társaságunk a honlapon megjelenő minden képi és szöveges anyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges hozzájárulásokkal és engedélyekkel.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a www.officexpert.hu  oldalra való belépés egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

  • az officexpert.hu oldal tartalma Erdős László EV szellemi tulajdona, szerzői jogi védelem alatt áll.
  • A lapokhoz tartozó tartalmat és a weboldalak kialakítását törvények védik.
  • A weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra, stb.) feldolgozása és értékesítése a tulajdonos előzetes engedélye nélkül tilos.
  • Az OfficeXpert weboldalról tartalmat csak a officexpert.hu -ra való hivatkozással lehet átvenni, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a weboldalakra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

A Komjáthy és Társa Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Komjáthy és Társa Kft. weboldalai bármilyen módon kapcsolódnak.

Az Erdős László EV weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Amennyiben a weboldalakon a Erdős László EV-től független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – a Erdős László EV semmilyen garanciát nem vállal a látogató előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

Az Erdős László EV fenntartja a jogot, hogy weboldalainak tartalmát bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse.